Comunicat cu privire la consultările publice a proiectului pentru elaborarea Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea unor terenuri din str. Mesager

S.R.L. ,,SOLOMON CONSTRUCT IMOBIL” este un dezvoltator imobiliar în mun. Chișinău, care activează în domeniu din anul 2016, având realizate câteva proiecte imobiliare investiționale realizate cu succes, calitativ și în termen. Pe parcursul activității companiei, aceasta a cumpărat un șir de loturi de teren în raza mun. Chișinău, loturi destinate construcțiilor, pe care planifică să dezvolte proiecte imobiliare, cu respectarea tuturor normelor urbanistice, tehnice și de calitate, stabilite de către legiuitor.

Unul dintre aceste proiecte imobiliare este proiectul planificat spre realizare în mun. Chișinău, str. Mesager 1/1:

Astfel, S.R.L. ,,SOLOMON CONSTRUCT IMOBIL” deține cu drept de proprietate, începând cu anul 2019 loturile de teren cu nr. cadastrale 0100518.227, 0100518.233, 0100518234, 0100518.226, 0100518.225, 0100518.234 și 0100518.014, situate în  mun. Chișinău, str. Mesager nr. 1/1. Dreptul de proprietate al companiei S.R.L. ,,SOLOMON CONSTRUCT IMOBIL” a apărut în baza contractelor de vânzare – cumpărare, încheiate cu proprietarii anteriori a terenurilor – persoane fizice și juridice rezidente a Republicii Moldova, în strictă conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Prima înregistrare a dreptului de proprietate asupra terenurilor indicate mai sus (care anterior au constituit un lot unic cu nr. cadastral 0100518014) datează cu anul 2003, când prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/11 din 27 martie 2003 a fost dispusă înstrăinarea terenului cu suprafața de 2,01 ha - Societății de cercetare și producție ,,Trafic Service” S.R.L., fapt care a și fost perfectat în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 2291 din 23 aprilie 2003. Ulterior, lotul dat a fost divizat în loturi mai mici și vândut persoanelor fizice și juridice.

Concomitent cu luarea deciziei de cumpărarea a terenurilor, la data de 10 decembrie 2010, prin scrisoarea cu nr. de intrare 06-111/7620 din 10.12.2019, S.R.L. ,,SOLOMON CONSTRUCT IMOBIL” s-a adresat cu un demers către Primăria mun. Chișinău, privind informarea cu referire la destinația terenurilor cu nr. cadastrale 0100518.227, 0100518.233, 0100518234, 0100518.226, 0100518.225, 0100518.234 și 0100518.014, precum și a terenurilor învecinate, pentru a ne asigura de faptul că acestea nu fac parte componentă a zonei verzi de parc.  Prin răspunsul cu nr. de ieșire 01/1-08 – 3285 din 23.12.2015, Primăria mun. Chișinău ne-a informat despre destinația terenurilor, inclusiv asupra faptului că doar terenul cu nr. cadastral 01000518581, constituie proprietate municipală, de domeniul public, spații verzi – Parc, iar celelalte terenuri – sunt proprietate privată.

După contractarea de către S.R.L. ,,SOLOMON CONSTRUCT IMOBIL” a terenurilor și înregistrarea dreptului de proprietate, în ordinea stabilită în Registrul bunurilor imobile, au fost inițiate un șir de acțiuni în vederea valorificării terenurilor procurate:

  1. În conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al orașului Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007, planșa E4 (se anexează), loturile, indicate mai sus, sunt amplasate în zona specială cu codul de argumentare urbanistică S. Conform aceleiași planșe, cât și în conformitate cu actele obținute ulterior, loturile indicate se află în adiacența parcului La Izvor, prin urmare abordările precum că se planifică construcția în zona de parc sunt lipsite de suport juridic și faptic.
  2. Întru inițierea procedurii de schimbare a codului de argumentare urbanistică din S în C4 (zona comercială de interes orășenesc), de către S.R.L. ,,Solomon Construct Imobil” a fost obținut, de la Primăria mun. Chișinău, certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 256/20 din 12.06.2020, conform căruia a fost permisă elaborarea Planului Urbanistic Zonal privind schimbarea codului de argumentare urbanistică din S în C4.
  3. În conformitate cu prevederile certificatului de urbanism indicat mai sus și în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 a Legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, NCM B 01020216 și NCM B01052019, de către IMP Chișinăuproiect a fost elaborat Planul Urbanistic Zonal.
  4. În conformitate cu procesul – verbal al ședinței Consiliului arhitectural – urbanistic de pe lângă arhitectul –șef al mun. Chișinău din 16.07.2020 - planul urbanistic zonal elaborat a fost avizat pozitiv.
  5. La data de 10 martie 2021, prin dispoziția viceprimarului general a mun. Chișinău nr. 97d a fost dispusă organizarea consultațiilor publice asupra planului urbanistic zonal, organizarea acestora fiind pusă pe seama Preturii sectorului Buiucani mun. Chișinău. Întru executarea dispoziției indicate, de către Pretura sect. Buiucani, mun. Chișinău a fost dispusă organizarea consultațiilor publice pentru data de 06 aprilie 2021 ora 16.00.

După organizarea consultațiilor publice urmează a fi întreprinși următorii pași până la inițierea lucrărilor de construcție nemijlocit:

  • Aprobarea Planului Urbanistic Zonal în cadrul comisiilor specializate ale Consiliului Municipal Chișinău și, ulterior, de către Consiliul Municipal Chișinău;
  • Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare, în vederea elaborării documentației de proiect a viitoarei construcții, permise conform Planului Urbanistic Zonal, certificat care urmează a fi obținut, în conformitate cu prevederile art. 3-6 a Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.
  • Elaborarea documentației de proiect de către specialiști atestați în domeniu;
  • Verificarea documentației de proiect  și avizarea acesteia, în ordinea stabilită de art. 10 și 11 a  Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
  • Obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 12 a Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

Administrația Companiei

Solomon Construct Imobil SRL

10 sfaturi de care să ții cont atunci când amenajezi un dormitor mic

10 sfaturi de care să ții cont atunci când amenajezi un dormitor mic

Un dormitor mic nu înseamnă neapărat un dormitor incomod sau neîncăpător. Regula motivațională spune: ”Dacă viața îți aruncă lămâi, pregătește o limonadă delicioasă”, ceea ce în limbajul nostru ar însemna: dacă viața te-a aruncat într-un apartament mic, transformă odăile în bijuterii.

Iată motivele pentru care e mai bine să alegeți un apartament într-un complex nou!

Iată motivele pentru care e mai bine să alegeți un apartament într-un complex nou!

Cumpărarea unei locuințe este cu siguranţă visul tuturor. Dar ce să alegi atunci când îţi cauţi un apartament? Un bloc nou sau unul vechi? Începând cu prețul și încheind cu condițiile de locuit sau vecinii, complexele locative noi au un șir lung de avantaje. Vă oferim cele mai importante motive pentru care ar trebui să alegeți un apartament într-un bloc nou în detrimentul unuia vechi.

Puneți-vă în valoare balconul. Iată 10 idei minunate de unde să vă inspirați!

Puneți-vă în valoare balconul. Iată 10 idei minunate de unde să vă inspirați!

Puneți-vă în valoare balconul. Iată 10 idei minunate de unde să vă inspirați! Cât de trist e peiasjul în care apare un balcon vechi folosit pe post de depozit pentru mobilier ieșit din uz, borcane goale, flori care nu fac altceva decât să ocupe ghiveciul, saci cu haine și lucruri învechite… Acest spațiu poate deveni locul dumneavoastră preferat din casă, dacă încercați să puneți în funcțiune creativitatea. Iar dacă inspirația nu vine, o aducem noi!

© 2019, Solomon Construct. Toate drepturile rezervate.