Skip links

Inginer Șef

Compania de construcții își mărește echipa de Inginer Șef

Compania noastră este în plin proces de dezvoltare și căutăm să ne lărgim echipa. Dacă ești o persoană plină de entuziasm, cu spirit de inițiativă și deschisă la noi oportunități, te invităm să te alături parcursului nostru spre succes.

COMPETENTE PERSONALE:

sa aibă însuşiri de personalitate:
-seriozitate/responsabilitate,
-loialitate,
-hotărâre,
-adaptabilitate,
-autocontrol,
-atitudine pozitiva,
-sa aibă calităţi psihicenecesare (spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate deorientare in spaţiu, capacitate de comunicare, etc.);

Despre:

Munca consta in coordonarea si supervizarea activitatii de constructii

ATRIBUTII:

• planifica, organizeaza si monitorizeaza intreaga activitate la nivel de companie;
• supraveghează realizarea lucrarilor, calitatea acestora si incadrarea in termenele de executie stabilite;
• urmărește executarea lucrărilor în conformitate cu proiectul de execuție, intervine cu soluții constructive în vederea optimizării costurilor;
• Întocmește/aprobă planuri de aprovizionare totalizatoare pentru toate șantierele;
• Participă la elaborarea caietelor de sarcini în vederea selectării/contractării a subcontractorilor pentru diferite compartimente de lucrări;
• Coordonează activitatea departamentului de achiziții și logistică;
• Elaborează graficele de execuție a lucrărilor pentru fiecare șantier și urmărește respectarea acestora
• raspunde de incadrarea in normele de consum de materiale si de gospodarirea judicioasa a tuturor bunurilor pe care le gestioneaza;
• coordonarea si supervizarea activitatii de constructie a șantierelor/punctelor de lucru;
• urmareste tehnologia de productie si cauta sa o imbunatateasca;
• se informeaza cu privire la noile tehnologii;
• coordonarea si supervizarea diriginților de șantier;
• stabilirea unor proceduri de lucru si urmarirea respectarii acestora;
• stabilirea prioritatilor si delegarea atributiilor catre subordonati;
• urmarirea realizarii obiectivelor;
• sa urmareasca stadiul lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ
• stabileste volumul de muncă al colectivului, în functie de competente;
• Asigură coordonarea modificărilor cu proiectanții și urmărește implimentare lor în șantiere.

Aplică acum:

    Solomon Construct

    mun. Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, 171/3

    Luni-Vineri: 9:00 - 18:00
    Sâmbăta: 9:00 - 12:00