Skip links

Manager pe achiziții

Compania de construcții își mărește echipa de manageri pe achiziții

Compania noastră este în plin proces de dezvoltare și căutăm să ne lărgim echipa. Dacă ești o persoană plină de entuziasm, cu spirit de inițiativă și deschisă la noi oportunități, te invităm să te alături parcursului nostru spre succes.

SCOPUL POSTULUI:

– gestionează activitatea de achiziții la nivelul companiei

RELATII DE REPREZENTARE:

Reprezintă firma în relația cu furnizorii, clienții,persoanele/organizațiile din tara si din străinătate cu care intra în contact în interes de serviciu

ATRIBUTIILE:

 • identifica necesarul de aprovizionare în conformitate cu listele de cantități, elaborate de Inginerul șef și/sau Diriginții de Șantier
 • negociază cu furnizorii preturile de achiziție, încheie contractele cu aceștia
 • ia masurile necesare pentru ca toate comenzile sa fie executate în limita bugetului și în termen
 • recomanda alegerea produselor
 • întocmește si analizează cererile de oferta
 • supervizează derularea contractelor
 • elaborează politicile, procedurile si instrumentele de lucru necesare gestionarii activității de achiziții la nivel de companie
 • elaborează rapoarte cu privire la cheltuieli, la nivel de companie si pe fiecare direcție de business
 • elaborează propuneri de îmbunatățire a procedurilor si instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor
 • organizează si participa la licitații
 • analizează piața si sistemul de livrare pentru evalua valabilitatea actuala si viitoare a produselor
 • stabilește contacte și relații cu furnizorii țintă și urmărește permanent apariția noilor oferte
 • întocmește si urmărește comenzile de aprovizionare de import
 • urmărește livrările si asigura documentele pentru formalitățile vamale.
 • Formează și reînoiește permanent (lunar, săptămînal) baza de date a companiei ce ține de clienții/furnizorii/prestatorii de servicii/specialiști calificați
 • Actualizeaza (lunar, săptămînal) prețurile mărfurilor /materialelor în conformitate cu listele de cantități, elaborate de Inginerul șef și/sau Diriginții de Șantier, înclusiv și la mărfurile /materialele și serviciile contractate anterior.

Aplică acum:

  Solomon Construct

  mun. Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, 171/3

  Luni-Vineri: 9:00 - 18:00
  Sâmbăta: 9:00 - 12:00